Máy sắc ký GC/MS – VARIAN CP-3800

• Nền tảng linh hoạt Cấu hình đơn, kép hoặc ba kênh cho năng suất tối đa

• Nâng cấp dễ dàng Thêm nhanh chóng bổ sung các khả năng bổ sung khi yêu cầu của bạn thay đổi

• Điều khiển PC đơn giản Hoạt động hợp lý với giao diện đồ họa, trực quan để điều khiển công cụ, xử lý dữ liệu và báo cáo

Call Now Button