Máy đo các khí CO, SO2, NO2…

Giới hạn phát hiện 0.1ppm

Nhãn hiệu: Drager | Xuất sứ: GER

Call Now Button