Các máy chuyên dụng khác

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Giới hạn phát hiện 0.1ppm Nhãn hiệu: Drager | Xuất sứ: GER

- 400-700 nm Nhãn hiệu: Spectronic | Xuất sứ: USA

- Phân giải 0,001µSv/h Nhãn hiệu: Inspertor | Xuất sứ: USA

- Varian – 0,001 mg/m3 Nhãn hiệu: Varian | Xuất sư: USA

- Agilent – 0,001 mg/m3 Nhãn hiệu: Agilent | Xuất sứ: USA

• Nền tảng linh hoạt Cấu hình đơn, kép hoặc ba kênh cho năng suất tối đa • Nâng cấp dễ dàng Thêm nhanh chóng bổ sung các khả năng bổ sung khi yêu cầu của bạn thay đổi • Điều khiển PC đơn giản Hoạt động hợp lý với giao diện đồ họa, trực quan để điều khiển công cụ, xử lý dữ liệu và báo cáo

Call Now Button