Máy lấy mẫu khí

Hiển thị tất cả 3 kết quả

- Thời gian lấy mẫu: 8 giờ - Dải lấy mẫu thấp: 100 ml/p -800 ml/phút - Dải cao: 800-5000 ml/phút Nhãn hiệu: Gilian | Xuất sứ: USA

- Thời gian lấy mẫu: 8 giờ - Dải lấy mẫu thấp: 100 ml/p -800 ml/phút - Dải cao: 800-5000 ml/phút Nhãn hiệu: SKC | Xuất sứ: USA

- 50-250 ml/phút Nhãn hiệu: SKC-222 | Xuất sứ: USA

Call Now Button