CƠ SỞ VẬT CHẤT

Tổng diện tích:

500 m2;

Bao gồm:

+ Khu vực hành chính và tiếp nhận mẫu:

100 m2

+ Phòng xét nghiệm bụi và các yếu tố vật lý

50 m2

+ Phòng xét nghiệm hóa học và sinh hóa

100 m2

+ Phòng xét nghiệm các yếu tố vi sinh

50 m2

+ Phòng thí nghiệm tâm sinh lý và ec-gô-nô-my

100 m2

+ Phòng bảo quản thiết bị quan trắc môi trường lao động

100 m2

Với đội ngũ cán bộ tận tâm, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường, Chúng tôi sẽ mang đến Quý khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất!